Colin Waeghe

29.11.2015

Kunstenaars voor Wagenschot

< Back
kunstenaars-voor-wagenschot

KUNSTVEILING TEN VOORDELE VAN HET PEDAGOGISCH CENTRUM WAGENSCHOT 29 NOVEMBER 2015 in de HANDELSBEURS te GENT PREVIEWS op 19, 20 en 22 NOVEMBER

PROJECT
Eén van de succesvolle methodieken voor het werken met de jongeren van Wagenschot, is het zoeken naar de talenten van de jongeren, die uit te vergroten en te gebruiken als kapstok om hun problemen aan te pakken.In dit kader hebben we bijvoorbeeld, dankzij een duurzame samenwerking met het NTGent, aan een aantal jongeren de kans kunnen bieden om hun talent op vlak van theater, dans en muziek aan bod te laten komen op een podium. Dit geeft hen vertrouwen in zichzelf en vormt de hoeksteen waarop we hun therapie laten groeien.Een ander voorbeeld is het project met de vele afgedankte nachtkastjes uit een rusthuis, die Wagenschot ooit kreeg. De opvoeders en psychologen ontwikkelden het idee om jongeren de kans te geven hun leefwereld af te beelden in zo'n kastje. Wat hiermee tevoorschijn kwam, was verrassend mooi en verscheiden. De ene werkte heel minimalistisch in zijn kastje, waardoor we eerst het deurtje moesten openmaken. De ander maakte het groots en plakte al zijn gevoelens aan de buitenkant van zijn kastje. In elk geval kregen we met elk kastje/kunstwerkje een (brede of smalle) toegang tot een gekwetst kind.
De aanzet voor een ruimer kunstinitiatief komt dus eigenlijk uit de jongeren van Wagenschot zelf.Of zoals één van de vrijwillige medewerkers van Wagenschot het verwoordt:
Wagenschot en een kunstveiling, zijn dat niet twee erg gescheiden werelden?Voor mij staat beeldende kunst – en ook muziek – voor de cartografie van de diepere, duistere, kwetsbare, opstandige kant van de mens die niet in woorden is te vatten. Beeldende kunst krabt aan de vernislaag van het oppervlakkige en alledaagse en probeert onder meer fenomenen zoals troost en ontroering, rebellie en trauma, (doods)angst en verlangen, verstilling en vertraging te vatten, te verbeelden en te kaderen, ook letterlijk.Wie (beeldende) kunst maakt, probeert voorbij het eigen fundamentele of sociale onvermogen of tekort te geraken en zoekt daarvoor naar een persoonlijke grammatica, van kleur en borstelvoering, van collage en ritmiek, van licht en schaduw, van vrije expressie en geometrie.Ook wie gekwetste kinderen wil steunen en nabij komen, kent de helende kracht van het creatieve proces. En wie naar beeldende kunst kan kijken, echt kijken en er zich voor openstelt, maakt een moeilijk uit te drukken verbinding met die emotionele gebieden die ook, en vooral, bij kinderen soms als oorlogsgebieden worden ervaren.Wagenschot en een kunstveiling, zijn dat niet twee erg gescheiden werelden? Een vraag die ik dus met nadruk met 'neen' wil beantwoorden.
DANKZIJ…
Heel wat kunstenaars hebben zich aangesproken gevoeld tot het verhaal van de jongeren van Wagenschot. Wij danken hen voor hun schenking en medewerking.
Wij danken ook de Lions Club Gent Scaldis voor hun vasthoudende (bijna 20 jaar lange) steun aan en geloof in het Pedagogisch Centrum Wagenschot. Ook zij hebben hun schouders onder de organisatie van dit initiatief gezet.
Daarnaast danken we Kris Coenegrachts die de veiling in zeer goede banen zal leiden, de Handelsbeurs voor de fijne samenwerking en het open zetten van zijn deuren, het KASK / Conservatorium van HoGent voor de prachtige muzikale omlijsting, …

Tot slot zijn we enorm dankbaar voor alle professionele en gepassioneerde kunstkenners die in onze 'denktank' wilden zetelen: Jo Coucke van Deweer Gallery, Kristof De Clercq van Kristof De Clercq Gallery, Bjorn Heyzak van SMAK, Hans Martens (curator en directeur Academie Mechelen), André Ockerman (vrijwillig medewerker Wagenschot), Joris Van der Borght van BruthausGallery, Luc Vermeire (vrijwillig medewerker Wagenschot), Saskia Westerduin (directeur designplatform Gent en Oost-Vlaanderen) en 'last but not least': Christine Vermeire-Verbiest (voorzitter Externe Werkgroep Fondsenwerving, Lid Raad van Bestuur Wagenschot), enthousiaste initiatiefneemster en onuitputtelijke trekker van dit project!

ARTISTS _ Philip Aguirre _ Ben Benaouisse _ Luk Berghe _ Marcel Berlanger _ Thomas Bogaert _ Kasper Bosmans _ Dolores Bouckaert _Koen Broucke _ Peter Buggenhout _ Jan Burssens _ Mathias Casaer _ Joachim Coucke _ Mario De Brabandere _ Berlinde De Bruyckere _Dees De Bruyne _ Bart De Clercq _ Johan De Loore _ Johan De Wilde _ Johan De Wit _ Bieke Depuydt _ Stief Desmet _ Honoré d'O _ Griet Dobbels _ Arpaïs Du Bois _ Nick Ervinck _ Kris Fierens _ Maen Florin _ Paul Gees _ Tatjana Gerhard _ Vincent Geyskens _ Jan Kersschot _Lachaert&d'Hanis _ Agnes Maes _ Marc Maet _ Peter Morrens _ Sofie Muller _ Lieven Nollet _ Max Pinckers _ Tinka Pittoors _ Gert Scheerlinck_ Raoul Servais _ Titus Simoens _ Johan Tahon _ Ante Timmermans _ Oscar van der Put _ Bram van Stappen _ Hans Vandekerckhove _Philippe Vandenberg _ Pierre Vlerick _ Colin Waeghe _ Bert Wevers _ Dirk Zoete Grafiekmap ECLiPS Kunstwerken door de jongeren van Wagenschot Schenking Lions Club Gent Scaldis (3 beelden van Martine Bossuyt)

More info